Natuursteen normen

Normen

Onderstaand een overzicht van branche- en productspecifieke normen, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut( NEN). Niet genoemd zijn normen met betrekking tot: kunststeen, terrazzo, breuk- en stortsteen voor de weg- en waterbouw, vlakplaten voor laboratoria en machines voor de bewerking van natuursteen in steengroeven. Voor meer informatie of het bestellen van normen, verwijzen wij u naar de website van het NEN.

Aanduidingen:

NEN en N  Nederlandse norm (“N” is de oude aanduiding voor “NEN”). 
EN  Europese norm 
ISO  Wereldwijde norm 

 
Er worden vaak combinaties gebruikt om de status en het werkingsgebied van een norm aan geven. Bijvoorbeeld: prNEN-EN = Europese ontwerpnorm; ook geldig in Nederland.

Steentypen, classificatie en benaming

Norm    Uitgifte Omschrijving
N 530  1953  Hardsteen: eisen 
N 531  1974  graniet en syeniet: eisen 
NEN 532  1974  basalt: eisen 
NEN-EN  12407  2000  petrografisch onderzoek 
NEN-EN  12440  2000  benamingen van natuursteen 
NEN-EN  12670  2002  terminologie van natuursteen 

Half- en eindfabrikaten

Norm Uitgifte Omschrijving
NEN-EN  1467  2004  ruwe blokken: eisen 
NEN-EN  1468  2004  ruwe platen, halffabrikaten: eisen 
NEN-EN  1469  2000  bekledingsplaten, eindfabrikaten: specificaties 
NEN-EN  12057  2004  modulaire tegels, eindproducten: specificaties 
NEN-EN  12058  1995  platen voor vloeren en trappen, eindproducten: specificaties 
NEN-EN  12059  1995  grote massieve blokken, eindproducten: specificaties 
NEN-EN  12326-1  2004  dakbedekking en muurbekleding van lei en andere natuursteen: productspecificaties 
NEN-EN  12326-2
/ A1 
2000/2004  dakbedekking en muurbekleding van lei en andere natuursteen: beproevingsmethoden 
NEN-EN  13373  2003  geometrische eigenschappen van natuursteenproducten 

Metselstenen (de meeste normen zijn geldig voor diverse materialen waaronder natuursteen)

Norm    Uitgifte Omschrijving
NEN-EN  771-6  2001  natuursteen: specificaties 
NEN-EN  772-4  1998  schijnbare en werkelijke volumieke massa, totale en open poreusheid natuursteen 
NEN-EN  772-11/
A1 
2000/2004  capillaire waterabsorptie (in 2004 is supplement A1verschenen) 
NEN-EN  772-17  1992  waterabsorptiecoëfficiënt 
NEN-EN  772-20  2000  vlakheid oppervlak 
NEN-EN  772-21  1993  schijnbare en ware poreusheid 

Buitenbestratingen

Norm    Uitgifte Omschrijving
NEN-EN 1341  2002  platen: eisen en proefmethoden 
NEN-EN  1342  2002  keien: eisen en proefmethoden 
NEN-EN  1343  2002  banden: eisen en proefmethoden
1561  1954  steenstukken en steenslag: algemene bepalingen en keuringseisen 

Machines

Norm    Uitgifte Omschrijving
NEN-EN 12866 1997 veiligheidseisen voor diamant draadzagen
NEN-EN 12867 1997 veiligheidseisen voor ketting en riemzagen
ISO 21537-1 2004 klemflenzen voor super snijwielen 

Bepaling marteriaaleigenschappen

Norm    Uitgifte Omschrijving
N 1562 1954 keuringsproeven
NEN-EN  1925 1999 waterabsorptiecoëfficiënt door capillaire werking 
NEN-EN  1926  1999  druksterkte 
NEN-EN  1936  1999  werkelijke en schijnbare dichtheid, totale en open poreusheid 
NEN-EN  12370  1999  weerstand tegen zoutkristallisatie 
NEN-EN  12371  2001  vorstbestendigheid 
NEN-EN  12372
/ C1 
1999/2003  buigsterkte bij puntbelasting (in 2003 is supplement C1 verschenen) 
NEN-EN  13161
/ C1 
2001/2002  buigsterkte bij een constant moment (in 2002 is supplement C1 verschenen) 
NEN-EN  13364  2001  breekkracht bij een deuvelgat 
NEN-EN  13755  2002  waterabsorptie bij atmosferische druk 
NEN-EN  13919  2003  weerstand tegen veroudering door SO2 en vocht 
NEN-EN  14066  2003  weerstand tegen veroudering door temperatuurschokken 
NEN-EN  14146  2004  dynamische elasticiteitsmodulus 
NEN-EN  14147  2003  weerstand tegen veroudering door zoutnevel 
NEN-EN  14157  2001  slijtweerstand 
NEN-EN  14158  2004  bezwijkenergie 
NEN-EN  14205  2003  hardheid volgens Knoop 
NEN-EN  14231  2003  weerstand tegen uitglijden (slingermethode)
NEN-EN  14579  2004  voortplantingssnelheid van geluid 
NEN-EN  14580  2002  statische elasticiteitsmodulus 
NEN-EN  14581  2002  thermische uitzettingscoëfficiënt 
NEN-EN-ISO  14689-1  2004  geotechnisch onderzoek en beproeving van rots: identificatie 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten